Kìm cảm biến dòng Kyoritsu 8123

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Output voltage AC 500mV/1000A (AC 0.5mV/A)
Accuracy |±2.0%rdg±0.3mV (50/60Hz)

Kìm cảm biến dòng Kyoritsu 8123
Kìm cảm biến dòng Kyoritsu 8123