Kyoritsu 7067 – Phụ Kiện Kyoritsu 7067

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Áp Dụng Cho Máy: 2805
Nơi xuất xứ: Japan

Kyoritsu 7067 – Phụ Kiện Kyoritsu 7067