Kyoritsu 8143 – Kẹp cảm biến Kyoritsu 8143

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Rated current AC 1000mA
Output voltage AC 100mV/1000mA (AC 100mV/A)
Accuracy |±1.0%rdg±0.1mV (50/60Hz)