Kyoritsu 7073 – Phụ Kiện Kyoritsu 7073

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Áp Dụng Cho Máy: 2413R,2413F
Nơi xuất xứ: Japan

Kyoritsu 7073 – Phụ Kiện Kyoritsu 7073