Kyoritsu 8122 – Kẹp cảm biến Kyoritsu 8122

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Đường kính mở của kìm đo (mm) 40
Nhiệt độ hoạt động 0~40ºC
Nguồn dùng MINI DIN 6pin

Kẹp cảm biến Kyoritsu 8122: 500A AC
Kyoritsu 8122 – Kẹp cảm biến Kyoritsu 8122