Kẹp cảm biến dòng rò Kyoritsu 8121

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Output voltage AC 500mV/100A (AC 5mV/A)
Accuracy |±2.0%rdg±0.3mV (50/60Hz)

Kẹp cảm biến dòng rò Kyoritsu 8121
Kẹp cảm biến dòng rò Kyoritsu 8121