Máy đo công suất điện Kyoritsu 6305-00

(1 đánh giá của khách hàng)

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Theo dõi, ghi và phân tích toàn điện theo thời gian thực hệ thống điện 1 và 3 pha
• Điện áp, dòng điện, công suất và các phép đo tần số
• Phân tích điện (Active, biểu kiến và phản ứng điện)
• Phân tích năng lượng (Active, biểu kiến và phản ứng điện)