Deprecated: File class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/huatec.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Máy đo cường độ ánh sáng Lutron LX-1128US

Nhà sản xuất:
  • Phù hợp với C.I.E.
  • Phạm vi nhiệt độ : -50,0 ~ 1300,0 ° C
  • Độ chính xác: ± (0,4% đọc + 0,5 ° C)