Đồng hồ đo ánh sáng LED Extech LT45

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Đồng hồ đo ánh sáng LED LT45 rất hữu ích cho việc đo và tối ưu hóa mức ánh sáng môi trường trong nhiều môi trường, bao gồm tòa nhà văn phòng, nhà máy sản xuất và nhà kho, trường đại học, trường học, bệnh viện và nhiều địa điểm khác. OSHA điều chỉnh chiếu sáng nơi làm việc vì chiếu sáng phải phù hợp với nhiệm vụ được giao, và đồng hồ đo ánh sáng được sử dụng để xác minh sự tuân thủ quy định, cũng như các luật và pháp lệnh an toàn công cộng của tiểu bang và địa phương.