Máy đo ánh sáng Tenmars TM-208

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Màn hình LCD có độ phân giải 3-3 / 4 chữ số với số đọc tối đa 3999.
  • 3 sản phẩm trong một thiết kế; Công suất UV, năng lượng mặt trời và đo đạc chiếu sáng.
  • Dung lượng ghi dữ liệu USB: 45.000 bản ghi.