Máy đo ánh sáng Extech SDL470

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Đầu dò UVA chụp các phép chiếu xạ UV 365nm sóng dài dưới nguồn UVA (nguồn sáng màu đen)
  • Đầu dò UVC chụp các phép đo bức xạ tia cực tím 254nm ngắn dưới nguồn ánh sáng UVC
  • Phạm vi:
    • UVA: 2mW / cm2, 20mW / cm2 với độ chính xác ± 4% FS
    • UVC: 2mW / cm2, 20mW / cm2 với độ chính xác ± 4% FS