Máy đo ánh sáng Extech 401027

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Dễ dàng để hoạt động chân nến ánh sáng mét với 2 phạm vi
  • Thiết kế kích thước túi thuận tiện
  • Chỉ báo quá mức