Máy đo ánh sáng Tenmars TM-213

Liên hệ

Nhà sản xuất:

‘- Màn hình LCD 3 3/4 số với độ đọc tối đa của đèn nền 3999.
– Chụp dữ liệu.
– Chỉ báo pin yếu.
– Chức năng Zero.
– Over indicator: Hiển thị hiển thị “OL”.’