Máy đo độ bóng Huatec 1501

Liên hệ

Nhà sản xuất:

◆ Loại núm điều chỉnh nhẹ và di động.
◆ Có thể sử dụng pin kiềm AA đơn trong một thời gian dài.
◆ Nguồn ánh sáng lâu dài, hiệu suất ổn định.