Máy đo độ mịn, độ chính xác Elcometer 2050

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Độ chính xác là ± 3μm (0,12mil) hoặc ± 5% tùy theo giá trị nào lớn hơn.
  • Chiều rộng rãnh là 12 mm (0,47 “)
  • Chiều dài rãnh là 200mm (7,87″)