Máy dò khí rò rỉ Senko SI-100D (mêtan / propane)

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo từ 0 ~ 100% LEL.
  • Độ chính xác từ ± 3% / Toàn thang đo.
  • Kiểu gắn cố định.