Máy dò khí Senko SI-100 (CH4, O2, CO, H2S, SO2, NH3, H2)

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Đo nồng độ nhiều loại khí CH4, O2, CO, H2S, SO2, NH3, H2
  • Sử dụng gắn cố định