Máy thu tín hiệu rò rỉ Senko SI-100ICU

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Cảnh báo âm thanh và đèn LED.
  • Có thể truyền dữ liệu qua PC
  • Nhận và gửi dữ liệu thông qua cổng RS-485