Máy đo laser cân bằng GEO-FENNEL Geo3X – HP

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Tầm tự cân bằng: ± 3o.
  • Độ chính xác: ± 3mm/10m.
  • Bán kính làm việc (không receiver): 30m*.
  • Bán kính làm việc (dùng receiver): 60m.
  • Nhiệt độ làm việc: -10oC – +45oC.