Máy đo nhiệt độ độ ẩm ánh sáng Kimo KH-220

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Nhiệt kế tự ghi Kimo KH 220 đa chức năng là hỗ trợ tối đa năm thông số cần được ghi đồng thời. Là nhiệt ẩm kế tự ghi được sử dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm nông nghiệp, công nghiệp và lâm sàng để theo dõi nhiều thông số khác nhau.