Máy đo nhiệt độ Lutron TM-959

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • LCD: 29 mm x 33 mm
  • Tự động giữ giá trị
  • Bước sóng đo : 6 – 12 micro met
  • Tỉ lệ khoảng cách / bề mặt đo : 7 : 1