Máy đo nội trở acquy Hopetech CHT3554 (0~ 3.3Ω; 0.5% )

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Độ chính xác cơ bản : Điện trở: 0.5% , Điện áp: 0.02%
  • Dải đo:  Điện trở :0~ 3.3Ω (10 ranges)  Nhiệt độ: -10.0°C ~ 99.9°C
  • Nguồn tín hiệu : AC 1kHz, Dòng điện thử: <150mA
  • Điện trở: 3mΩ/30mΩ/300mΩ/3Ω  điện áp: 6V/60V
  • Tỉ lệ mẫu : 1 meas/sec