Máy đo pH da Hanna HI99181

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Chỉ thị điều kiện điện cực
  • mV đo pH để kiểm tra điện cực
  • HI-14143/50 pH chuyên dụng với cảm biến nhiệt độ tích hợp