Deprecated: File class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/huatec.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ Lutron AM-4257SD

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo: 0oC đến 50oC / 32 đến 122
  • Nghị quyết: 0,1oC / 0,1
  • Sự chính xác: ± 0,8 ℃ / 1,5