Máy đo tốc độ gió Tes Prova AVM-03

5.500.000

Nhà sản xuất:
  • m / s: 0,0 – 45,0
  • ft / phút: 0 – 8800
  • Knots: 0,0 – 88,0
  • Km / giờ: 0,0 – 140,0
  • mph (tùy chọn): 0,0 – 100,0
  •  ° C: 0 – 60,0,° F: 32.0 – 140.0
Máy đo tốc độ gió Tes Prova AVM-03

5.500.000