Máy phân tích PV Prova 218

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Đầu vào: 110vac hoặc 240Vac
  • Đầu ra: 15 Vdc (3A)i
  • Kiểm tra đường cong IV cho mô-đun năng lượng mặt trời
  • Tự động quét năng lượng mặt trời tối đa, Pmax: 85V, 8,5A