Máy thử điện áp Kyoritsu 1700

Liên hệ

Nhà sản xuất:

• Kiểm tra tự chẩn đoán
• Kiểm tra điện áp AC và DC lên đến 690V với đèn LED
• Chỉ báo phân cực
• Kiểm tra pha đơn cực
• Pha kiểm tra luân chuyển