Thiết bị kiểm tra điện thường xuyên Kyoritsu 6206

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Kyoritsu 6206 chẩn đoán thực hiện các thử nghiệm khác nhau của các dụng cụ điện và thiết bị điện 100 / 200V mà không thay đổi kết nối bằng cách nhấn nút kiểm tra chẩn đoán.