Quả cầu tách ánh sáng SP-500

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Là thiết bị thu thập ánh sáng
  • Là thiết bị phân bổ ánh sáng đồng đều
  • Hiệu chỉnh độ chói / độ sáng
  • Đo phản xạ (Đo màu huỳnh quang phổ)