Súng đo nhiệt độ HIR1150

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Phạm vi nhiệt độ: -32 ~ 1150 ℃ (-26 ~ 2102 ℉)
Độ chính xác: ± 1.5% hoặc ± 1.5 ℃
Độ lặp lại: ± 1% hoặc ± 1 ℃
Tỷ lệ điểm khoảng cách: 20: 1
Độ sai lệch: 0,1 ~ 1,00 có thể điều chỉnh
Độ phân giải: 0,1 ℃ / ℉