Súng đo nhiệt độ HIR1650

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Súng đo nhiệt độ HIR1650

Phạm vi nhiệt độ: -18 ~ 1650 ℃ (0 ~ 3002 ℉)
Độ chính xác: ± 1.5% hoặc ± 1.5 ℃
Độ lặp lại: ± 1% hoặc ± 1 ℃
Tỷ lệ khoảng cách: 50: 1
Độ sai lệch: 0,1 ~ 1,00 có thể điều chỉnh
Độ phân giải: 0,1 ℃ / ℉