Ampe kìm Extech EX613 (AC / DC 400A)

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Dòng điện xoay chiều: 400A.
  • Đo dòng DC : 400A.
  • AC / DC điện áp: 600 V.
  • Dòng điện DC µA: 4000µA.
  • Điện trở: 40.000MΩ.