Ampe kìm Extech MA130 (AC 200A)

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Đo cường độ dòng điện AC  lên tới 200A.
Độ phân giải lên tới 100mA.
Độ chính xác ACA cơ bản 3%.
Gọng kìm “0,6” (16mm), kích thước cáp 300 MCM.