Ampe kìm Extech MA160

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Đo AC/DC 200A
  • True RMS.
  • Dò điện áp NVC.
  • Chức năng Zero, giữ dữ liệu