Ampe kìm Prova 11

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Độ phân giải siêu cao: AC 0.1mA, DC 1mA.
  • Một chạm không cho điều chỉnh ampe kế DC.
  • Gọng kìm : 23mm
  • Màn hình tinh thể lỏng lớn 3-3 / 4 chữ số.