Ampe kìm Prova 6801

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Kích thước đầu nối: 30 mm (xấp xỉ)
  • Nhiệt độ hoạt động: -10 ° C đến 50 ° C
  • Độ ẩm hoạt động: Dưới 85% rh
  • Trọng lượng: 200g mỗi chiếc.
  • Số lượng: 3 chiếc mỗi bộ