Ampe kìm Prova 6802

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Kích thước đầu nối: 55mm (xấp xỉ) 64 x 24mm (thanh cái)
  • Lựa chọn phạm vi: Thủ công (10A, 100A, 1000A)
  • Trọng lượng: 600g mỗi chiếc.
  • Số lượng: 3 chiếc trong mỗi bộ