Ampe kìm Tenmars TM-2011

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Màn hình hiển thị tối đa 4 số, đèn màn hình tùy chọn bật tắt, backlit, biểu đồ phân tích.
  • Thang đo tự động.
  • Peak hold, data hold: chức năng giữ tạm thời giá trị đo rất lý tưởng khi làm việc trong khu vực không thể xem kết quả đo trực tiếp.
  • Chức năng xem max, min, đưa về 0.