Bộ hiệu chuẩn dòng điện điện áp Extech 412355A

(1 đánh giá của khách hàng)

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Có thể áp dụng cho việc thiết lập và hiệu chuẩn các thiết bị xử lý như đầu dò, chỉ báo, bộ ghi và bộ điều khiển
  • Áp dụng cho việc sử dụng với xử lý sự cố, thiết kế sản phẩm và dịch vụ thực địa
  • Mô hình được nâng cấp hiện có màn hình LCD siêu lớn và bàn phím cảm ứng
  • Màn hình LCD hiển thị số đọc trong mA hoặc dưới dạng phần trăm (%) của dải từ 0 đến 24mA hoặc dưới dạng mV trong dải điện áp
  • Năm giá trị hiệu chuẩn được lưu trữ để hiệu chuẩn nhanh