Bộ nguồn lập trình BK Precision 9173B

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Giao tiếp: USB
  • Kích thước: (210 x 130.5 x 415 mm)
  • Khối lượng: 10.5kg