Bộ nguồn lập trình BK Precision 9181B

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Dải thấp 0 ~ 18V, 0 ~ 8A
  • Dải cao 0 ~ 36V, 0 ~ 4A
  • Công suất đầu ra tối đa 144 W