Bơm định lượng Pulsafeeder Chemtech X100-XB

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Lưu lượng tối đa: 15,73 lít/giờ.
  • Áp lực tối đa: 4,2 bar.
  • Vật liệu: PVC.
  • Kích cỡ cổng kết nối: 10 mm.
  • Công suất: 1/6 HP (130W).
  • Loại dòng điện: 1 pha / 220 V / 50 Hz