Dụng cụ xoay đa năng Milwaukee C12 RT-202C

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Tốc độ không tải (v/p) 5,000 – 32,000
  • Khả năng đầu cặp (mm) 0.8 / 1.6 / 2.4 / 3.2
  • Cắt rung (m / s²) 3,4
  • Độ không ổn định cắt rung (m / s²) 1,5