Hanna HI5222-01 – Máy Đo PH/MV/ISE

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Bù nhiệt độ pH tự động hoặc thủ công từ -20.0 đến 120.0 ° C
  • Phạm vi mV ± 2000 mV
  • Độ phân giải mV 0,1 mV
  • MV chính xác ± 0,2 mV ± 1 LSD
  • Phạm vi bù mV tương đối ± 2000 mV
Danh mục: