Máy đo pH/ISE/EC/DO/Độ đục Hanna HI9829

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Hiển thị đồng thời 1 – 12 tham số từ tối đa 15 thông số có thể chọn
  • Truy xuất nguồn gốc dữ liệu nhanh và / hoặc định vị GPS
  • Đầu dò gỗ thông minh, chắc chắn với đầu bằng thép không gỉ và đường kính hẹp cho giếng và ống