Hướng dẫn sử dụng máy đo độ rung Extech 407860

Hướng dẫn sử dụng máy đo độ rung Extech 407860

Máy đo độ rung là điều rất cần thiết để đảm bảo an toàn cho nơi làm việc cũng như là đảm bảo cho chính mình, nên việc nắm kỹ các chức năng hoặc cách thức sử dụng là rất cần thiết.

Hướng dẫn sử dụng máy đo độ rung Extech 407860

Phím Power và  tính năng tự động tắt
1. Nhấn nút POWER để bật / tắt  nguồn thiết bị. Nếu thiết bị không bật, hãy kiểm tra lại pin 9V.
2. Để bật tắt đồng hồ, bấm và giữ nút Power cho đến khi tiếng bíp .
3. Thiết bị được trang bị chức năng tự động tắt nguồn điện để tiết kiệm thời gian sử dụng pin.
Nếu thiết bị không sử dụng trong 10 phút sẽ  tự động tắt máy.
Lưu ý: Chức năng tự động tắt bị vô hiệu hóa ở chế độ RECORD.

Các phím chức năng của Extech 407860
Nhấn nút FUNCTION chọn các chế độ: RMS, PEAK hoặc MAX-HOLD.
1. RMS – lựa chọn các phép đo rung động
2. PEAK – đo lường giá trị cao điểm. 
3. MAX_HOLD – Chức năng giữ và hiển thị các giá trị tối đa.

Phím chuyển đơn vị đo

Bấm nút UNIT để chọn đơn vị đo lường mong muốn.
Bấm và giữ nút này > 5 giây để chuyển đổi các đơn vị đế quốc.

Gia tốc: m/s2, G —————— Ft/s2

Vận tốc: mm/s, cm/s ————– inch/s

            Vị trí không xác định: mm ———- inch

Phím HOLD
Bấm nút này để giữ các giá trị đo trên màn hình. Nhấn nút một lần nữa để quay trở lại hoạt động bình thường.

Phím REC
Sử dụng tính năng này để ghi lại các giá trị đo tối đa và tối thiểu.
1. Bấm nút REC để bắt đầu ghi . Biểu tượng REC sẽ xuất hiện trên hiển thị.
2. Nhấn nút REC một lần nữa để ghi giá trị MAX. Cả hai biểu tượng REC và MAX sẽ xuất hiện trên màn hình.
3. Nhấn nút REC một lần nữa để ghi lại các giá trị MIN. Cả hai biểu tượng REC và MIN sẽ xuất hiện trên màn hình.
4. Bấm và giữ nút REC khoảng 2 giây để thoát khỏi chế độ REC.

Điều chỉnh ZERO
1. Kết nối các cảm biến rung động để đo.
2. Bật đồng hồ và thiết lập các chức năng ACC và RMS.
3. Hãy chắc chắn rằng các cảm biến rung động là hoàn toàn vẫn còn (không có rung).
4. Bấm và giữ nút HOLD khoảng 5 giây để màn hình hiển thị được giá trị ZERO.

Datalogging
Bộ nhớ datalogger có thể chứa đến 500 giá trị đọc.

Tỹ lệ mẫu
Tỷ lệ mẫu có thể được thiết lập để : 0, 1, 2, 5, 10, 30, 60, 600, 1800 hoặc 3600 giây.
1. Khi thiết bị ở chức năng OFF, Bấm và giữ nút HOLD và REC.
2. Nhấn nút POWER.
3. Khi màn hình hiển thị cho thấy tỷ lệ mẫu
4. Sử dụng các nút UNIT để chọn tỷ lệ mẫu mong muốn.
5. Bấm nút REC để lưu lựa chọn. Thiết bị  sẽ phát ra âm thanh chỉ ra rằng tỷ lệ mẫu thành công.

Đăng nhập dữ liệu tự động 
1. Thiết lập tỷ lệ mẫu như mô tả (không chọn mức “0”).
2. Bật thiết bị và lưu vào.
3. Nhấn nút REC để vào chức năng Datalogging. Biểu tượng REC xuất hiện trong màn hình hiển thị (góc trên bên trái).
4. Nhấn nút logger để bắt đầu ghi dữ liệu.
5. Thiết bị sẽ phát ra âm thanh mỗi lần đọc được lưu trữ.
6. Nhấn nút logger để tạm dừng / tiếp tục Datalogging.
7. Bấm và giữ nút REC > 2 giây để thoát khỏi chế độ Datalogging.

Đăng nhập dữ liệu thông thường (thao tác phím)
1. Thiết lập tỷ lệ mẫu “0” như mô tả ở trên.
2. Bật thiết bị và lưu vào.
3. Nhấn REC để vào chức năng Datalogging. Biểu tượng REC sẽ xuất hiện nhấp nháy  trên màn hình hiển thị.
4. Nhấn nút logger. Chọn tỷ lệ mẫu “0”.
5. Nhấn Logger một lần nữa để đăng nhập dữ liệu. Chỉ thị REC sẽ nhấp nháy và phát ra âm thanh. Lặp lại bước này để lưu trữ các số mong muốn của các giá trị đọc.
6. Bấm và giữ nút REC> 2 giây để thoát khỏi chế độ Datalogging.

Làm sạch bộ nhớ
1. Thiết bị ở chế độ OFF, Bấm và giữ nút HOLD và REC.
2. Nhấn nút POWER.
3. Khi màn hình hiển thị cho thấy tỷ lệ mẫu.
4. Bấm và giữ nút REC> 5 giây. Khi hiển thị chị thị 0 là lúc bộ nhớ đã được xóa
5. Thiết bị sẽ quay trở lại hoạt động bình thường.

Chỉ thị bộ nhớ đầy
Thiết bị sẽ phát âm thanh liên tục khi bộ nhớ trong đã đầy  (500 giá trị đọc). Các dữ liệu có thể được xem, xóa, hoặc tải về máy tính.

Xem dữ liệu được lưu trữ
1. Thiết bị ở chế độ OFF, Bấm và giữ nút HOLD và REC.
2. Nhấn nút POWER.
3. Khi màn hình hiển thị tỷ lệ mẫu 
4. Các nút HOLD và FUNCTION được sử dụng để di chuyển qua các dữ liệu đã được lưu trữ.

Phím HOLD cho giá trị ghi từ vị trí trước đến các giá trị ghi sau: 1, 2, 3, 4, 5……10

Phím FUNCTION cho giá trị ghi từ vị trí sau trở về các giá trị ghi trước: 10, 9, 8, 7,……1

Bài viết liên quan

[related_post]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *