Kìm kẹp cảm biến dòng điện Kyoritsu 8124 1000A AC

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Kẹp cảm biến dòng điện 1000A AC
  • Đầu dây dài, giúp đo ở nơi hẹp
  • Đầu kìm to, giúp kẹp hiệu quả hơn