Kyoritsu 7170 – Phụ Kiện Kyoritsu 7170

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Áp dụng cho máy : 3128 , 6300, 6305 ,6310 ,6315
Nơi Xuất Xứ : Nhật

Kyoritsu 7170 – Phụ Kiện Kyoritsu 7170