Lux kế KIMO LX100

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi : 0 tới 150000 Lux
  • Đơn vị đo : Foot và Lux
  • Giữ dữ liệu