Máy đo áp suất chênh lệch KIMO MP115

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Áp kế đầu vào kép, kích thước nhỏ
  • Phạm vi đo từ -500 đến + 500mbar
  • Đơn vị đo lường có thể lựa chọn: KPa, inWg, mbar, mmHg và PSI